Ana Sayfa
Yönetmelikler
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Dosya ektedir.