Ana Sayfa
Usül ve Esaslar
Doçentlik Değerlendirmesi İle Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar

DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ İLE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA SÜREÇLERİNDE GÖREV ALAN JÜRİ ÜYELERİNE ÖDENEC

Dosya içeriği ektedir.