Ana Sayfa
Khk'lar, C.başkanlığı Kararnameleri, Bakanlar Kurulu Kararları
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KUR. İDARi TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KAR.

Dosya ektedir.